Skapa bostäder med oss

Byar & Kvarter är ett rörelseförankrat initiativ med krafter från Omställningsrörelsen, Tillsammanskapet, kollektivrättsrörelser och Tiny House-nätverket. Vårt mål är att ta makten över boendet, underlätta för människor att bo tillsammans och bo hållbart, bidra till hållbara lokalsamhällen, öka självförvaltning och medbestämmande, bygga ekonomiska muskler i gröna och sociala rörelser, skapa hållbara investeringsmöjligheter för småsparare, bli en aktör på bostadsmarknaden, demokratisera boende… Och inte vänta på att någon annan ska göra det åt oss.

Hur kan du hjälpa till?

I uppstartsfasen behöver vi hjälp med en rad olika saker. Vill du vara med?

Vi söker:

  • Byggvolontärer och andra volontärer, som vill hjälpa oss i uppbyggnaden. Vi kommer att bygga hus genom byggkurser och byggbrigader. Vill du finnas på vår kontaktlista där vi skickar ut om aktuella kurser och byggprojekt? Kontakta oss på mailadressen nedan.

  • Byggmaterial: Vi söker överblivet byggmaterial vi kan återanvända. 

  • Mark, hus och platser: Vi söker både platser att bygga och platser att placera småhus på via t.ex. arrenden med markägaren. Vi är även intresserade av lämpliga fastigheter för köp. Vi är främst intresserade av billigare hus med många rum i Göteborgsregionen eller Sjuhärad, där det finns tillgång till kollektivtrafik.

Är du markägare/husägare och intresserad av att ha ett eller flera Tiny House på din tomt, kan du höra av dig till oss så berättar vi mer. Hör av dig på mattias.poulsen@byarkvarter.se .

  • Nyckelkompetenser: Vi söker kompetenser inom arkitektur, vvs, el, bygg, underhåll, byggnadsvård, teknik, ekonomi etc. I början har vi inga pengar till löner, men hoppas kunna arvodera nyckelkompetenser så tidigt som möjligt. Ett plus är kombinationen av fackkunskaper och intresse för hållbarhet.

Vill du vara med och bidra? Hör av dig till elinor.askmar@byarkvarter.se.