Anlita oss

Byar & Kvarter är både ett operativ kooperativt bostadsbolag som äger och förvaltar egna bostadsprojekt, men vi jobbar ofta som konsulter, processledare och projektledare i andra projekt som rör socialt byggande, omställning och platsutveckling. 

Projekt vi gör/gjort: 

Bygg- bo och bygemenskaper i Dalsland är ett projekt för att bygga intresse och möjliggöra nybyggar- och inflyttarrörelse till Dalsland med hållbarhets- och gemenskapsförtecken. Byar & Kvarter har varit sakkunniga och processledare för att jobbar fram strategier för kommuner och lokalsamhällen i Dalsland som vill locka nya invånare. 

Konkret jobbar vi med att projektera en Tiny House-by i Dals Rostock i Melleruds Kommun, samt att undersöka former för att jobba med vakanta hyreslägenheter i Allmännyttan på ett kreativt sätt för att locka nya invånare. 

Hållbarhetsdimensionerna handlar om återbruksbyggande, att ta tillvara tomma hus och lägenheter, och att stärka liv och organisering på landsbygden. 

Communities for Climate – Europeiskt projekt initierat av Europakommissionen för att stödja lokala omtällningsinitiativ inom ämnena Cirkulär Ekonomi, Biodiversitet, Energiomställning och Vattenhantering. Byar&Kvarter fungerar som processledare och utbildare för lokala inititativ och hjälper till med råd, riktning, process, finansiering, sakkunskap etc. 

https://ec.europa.eu/regional_policy/policy/communities-and-networks/communities-for-climate_en

Bygg för hållbart byggande och platsutveckling – Byar&Kvarter har jobbat med juridiken kring tiny house och småhusbyggande, och dialog med tjänstepersoner inom plan- och byggsektorn kring hur man kan få tillstånd småhusbyar som en del av lokal hållbar utveckling. 

https://coompanion.se/wp-content/uploads/2023/02/Tiny-house-Guide.pdf

Bygden bygger om: Återbruk och byggnadsvård: Projektledning kring energieffektivisering och byggnadsvård genom folkbildande lokala processer. Vi har jobbat med vindsisolering, ventilation, hållbara material, skorstenar mm. 

 

Förutom projekt, konsult och processledning erbjuder vi föreläsningar och workshop, samt rena hantverks-, drift- och underhållstjänster samt naturvård och slåtter. 

 

Utbildning

Vi håller kurser, föreläsningar och workshops kring socialt byggande och boende, och även kring omställning och social hållbarhet och inkludering.

elinor

Elinor Askmar håller föreläsningar  och workshops kring socialt boende och byggande – hinder, möjligheter, former och konkreta exempel. Hon föreläser och håller workshops brett inom omställningsfältet.

Mattias

Mattias Poulsen har en mångårig bakgrund inom projektledning och håller föreläsningar om organisation, utveckling och förändring. Mattias har ett starkt brinnande intresse för utvecklingsarbete och har sin bakgrund från organisationer som Läkare utan Gränser, Naturskyddsföreningen och Studiefrämjandet.

Drift, underhåll och fastighetsskötsel
Balton

Genom vårt partnerföretag Balton kan vi erbjuda anpassade lösningar inom fastighetsdrift och förvaltning. Balton delar vårt miljöfokus och erbjuder tjänster som:

  • Teknisk och ekonomisk förvaltning
  • Energioptimering
  • Städ och yttre underhåll
  • Installation av solceller

 

Om Balton AB:

”Vår vision är att vara de som tänker till. Vi tänker till för dig som kund och hur vi bäst kan underlätta för dig. Vi tänker till kring våra tjänster och hur de kan gynna vår bransch. Vi tänker till hur vi på ett effektivt sätt kan utföra vårat uppdrag. Och framförallt tänker vi till för miljön.”

Trädgårdstjänster & Slåtter

Vi erbjuder trädgårdstjänster med ett permakulturtänk. Vi måste ta hand om vår natur, och genom att välja hållbara metoder och verktyg gynnar vi både vår närmiljö och sparar på naturens resurser från ett globalt perspektiv.

Detta är några exempel på de tjänster vi erbjuder:

  • generell trädgårdsskötsel
  • uppbyggnad av ätliga trädgårdar
  • grönyteskötsel
  • ängar och slåtter
Snickeri, Byggnadsvårdssnickeri & Tiny Housebyggande

När våra duktiga snickare inte är upptagna med att bygga på våra senaste projekt står de gärna till tjänst för att hjälpa dig med dina specifika byggbehov. Kontakta oss vare sig du är privatperson som vill bygga ut din altan, ett företag eller förening som behöver hjälp med underhåll och byggnadsvård, eller om du är intresserad av ditt eget Tiny House. 

Vill du anlita oss? Skicka en förfrågan till: 

elinor.askmar@byarkvarter.se

mattias.poulsen@byarkvarter.se