• Byar & Kvarter

    Välkommen!

    Välkommen till Byar & Kvarters hemsida och vår vision om ett rörelseförankrat bostadsbolag, som skapar Ekobogemenskaper och Tiny Housebyar för folk. Vi tror att boende är en nyckel till hållbar omställning och sociala inkludering. Vi är trötta på att se människor drömma om ekobyar men sälla lyckas, och marknaden bygga för marknadens skull snarare än människor. Vi tror att det är dags att rörelserna kommer upp på banan och börjar bygga resurser och ekonomi. I vårt fall vill vi bygga, köpa, hyra ut och förvalta stora hus och små hus, där människor kan skapa i hållbara gemenskaper. Vi vill se människor skapa sina hem utifrån sina egna villkor, och att…