Om oss

Byar & Kvarter är ett rörelseförankrat bostadsbolag med fokus på TinyHouse Ekobyar och Kollektivhus. Vi är en hyresvärd som vill underlätta för de som drömmer om ekogemenskaper men inte själva har kraft och tid att starta en ekoby. 

We are convinced of this: If we wait to act as individuals it will be too little. If we wait for governments to act it will be too little too late. But if we act as communities it just might be enough just in time.”

 
Varför?

Initiativtagarna har lång erfarenhet av att jobba med civilsamhällesorganisering inom omställning, inkludering, demokratirörelser, och gemenskapsboende. Vi ser att bostadsmarknaden präglas av bostadsbrist. Den fungerar dåligt för stora grupper. De som är fattiga, de som är nyanlända, de som är unga, de som vill bo tillsammans och de som vill bo hållbart. Vi vill från civilsamhällets sida kliva in i den marknaden. Vi tror att vi kommer med kreativitet och lösningar, och vi gör det med andra drivkrafter än att tjäna pengar.

Vad?

Vi vill bygga ekoinriktade tiny house-communities och vi vill köpa större hus med många rum och göra dem till kollektiv och bogemenskaper. Vi vill också jobba med att ställa upp tiny house/attefallshus på privatpersoners tomter, och förtäta staden på ett kreativt sätt. Här är ett utdrag ur våra stadgar:

 

§3 Ändamål

Föreningen har till ändamål att vara ett rörelseförankrat och socialt inriktat bostadsbolag och vara ett verktyg för hållbar omställning. Vårt byggande, hyresvärdskap och förvaltande ska vila på följande principer.

  • Tillsammanskap och lokalt omställningsarbete – att skapa hållbara bogemenskaper med hållbar inriktning.
  • Hållbar förvaltning och renovering – med fokus på byggnadsvård, ekologi och självförvaltning.
  • Socialt byggande – att jobba med folkbildande processer kring vårt egna byggande och förvaltande
  • Juridisk jämlikhet –  att underlätta trygghet och juridisk jämlikhet för kollektiv och bogemenskaper.
  • Folkfinansiering – erbjuda möjligheten att investera etiskt hos oss och bidra till att finansiera fler hållbara hem.
  • Attraktiva arbeten  – vi vill skapa goda arbetstillfällen för aktivister, hållbara hantverkare och människor som står långt från arbetsmarknaden.
  • Inkludering i bostadsområden – vi vill vara en aktiv kraft för att motverka boendesegregation. 

Vilka?

Vår målgrupp är människor som vill bo i gemenskap och som vill bo hållbart, och vi vill jobba med inkludering och minskad segregation som mål. Vi riktar oss mot alla, men med särskilt fokus på unga, nysvenskar, hållbarhetsintresserade, kollektivister, barnfamiljer och äldre.

 

Var?

Vi vill jobba där det finns intresse av att vi etablerar oss, men vi är särskilt intresserade av Nordost och ev Hisingen (Göteborg) och kranskommuner till Gbg med goda pendlingsmöjligheter. Förorten och det periurbana, men alla platser där intresse finns är intressanta.

 

Hur?

Vi har två ben. Tiny House-minibyar och större hus med många rum (kollektiv)

  • Tiny house-minibyar vill vi bygga där vi får möjlighet. Här behöver vi hjälp från Stadsbyggnadskontor/Kommunala aktörer, för att hitta möjliga sätt att verka inom PBL. Vi kan tänka oss olika strukturer. Permanent i detaljplanen. Pilotprojekt där man får testa konceptet. Tidsbestämda projekt (att använda mark som annars inte kan användas, men där strukturer inte är permanenta).  Vi kan tänka oss både markarrende och markköp.
  • Villakollektiv: Vi siktar på att köpa villor och radhus i det billigare segmentet, med så många rum som möjligt, för att hyra ut dem till bogemenskaper. Vi vill gärna göra det i förortsområden och få dit medelklass-segment och personer som är intresserade av lokalsamhällesengagemang. Eller i gränslandet mellan stad och land med odlingsmöjligheter och natur. 

 

Initiativtagare

Initiativtagarna har bakgrund i rörelser som Omställning Göteborg, Tillsammansskapet, Tiny House-rörelsen och kollektivrättighetsrörelsen. 

Mattias Poulsen. Mattias har jobbat länge med inkludering och social organisering, samt hållbarhetsfrågor och folkbildning.

mattias.poulsen@byarkvarter.se, 0704-616093

Elinor Askmar Cederholm. Elinor har jobbat länge med att engagera människor i lokal, konkret omställning, så som tillsammansodlingar, cykelkök, delningskultur, socialt byggande, folkbildning och demokratiintiativ.

elinor.askmar@byarkvarter.se, 0760-954796